GPS Transformation

Når du måler punkter med en GPS modtager returneres de i koordinatsystemet kaldet WGS84.
WGS84 er et kugleformat koordinatsystem som dækker hele jorden, men da jorden er mere æggeformet betyder det at en målt højde på 0 meter ikke er højden over havets overflade som man ellers kunne forvente. Forskellen er ca. 38meter mellem havoverfladen og højden fra WGS84 koordinaten.

 

I danmark arbejder man ofte i lokale koordinatsystemer med navnene
DKTM1, DKTM2, DKTM3, DKTM4, SJ34, SB34 og UTM32 kombineret med højderne ETRS89, DVR90 og DNN.

Det er de lokale koordinatsystemer som der benyttes af landmålere og i byggebranchen.

 

Måler du en position i dag i WGS84 og igen om et år vil du se at positionen har flyttet sig med ca 2,5cm.

Årsagen til denne forskydning er at kontinenterne bevæger sig en smule hvert år.

Når der konverteres fra WGS84 til et ovennævnte koordinatsystemer er det derfor essentielt at kende datoen for opmålingen så konverteringen fortages med 

 

Vi har udviklet en webservice som kan transformerer dine WGS84 koordinater via hjemmeside eller via API.

System kan bruges til at konverterer dine opmålinger fra f.eks. Emlid Reach RS2 og Emlid Reach RS+ til lokale koordinatsystemer.

 

Besøg GPSTransformation.dk for at teste systemet gratis eller oprette et abonnement.